Home > NEWS > Community > Chuyển trao tình thương

Chuyển trao tình thương

Chuyển trao tình thương

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mc10, 45)

Đây chính là khẩu hiệu và bài học mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện và mời gọi tất cả mọi người, đặc biệt những người thánh hiến bước theo sát Người cũng phải thực hiện như thế. Trong tinh thần liên đới với anh em cùng một Cha trên trời, ngày 16/10/2021, chị em trong cộng đoàn cùng một số các anh chị và các em thanh thiếu niên đã chuẩn bị và phân phát hơn 50 phần thức ăn cho những người vô gia cư. Tạ ơn Chúa, đã cho chị em trong cộng đoàn có cơ hội để phục vụ những mảnh đời thiếu thốn cả vật chất và tinh thần, và thương chúc lành cho tất cả chúng con biết noi gương bắt chước tinh thần phục vụ của Chúa.

Chiều ngày 17/10/2021, chị Maria Nguyễn Thị Thanh Hoa đã đi xe với cha Phêrô Lê Thanh Quang cùng một số anh chị trong Giáo xứ đến Giáo xứ Vinh Sơn ở Rogers, AR cách nơi chị em sinh sống khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Theo thường lệ mỗi tháng, cha Phêrô đến đây dâng lễ cho cộng đoàn Việt Nam một lần, nhưng chị em cũng thỉnh thoảng cùng đi với cha khi có việc. Lần này chị Maria Thanh Hoa đến để giúp tập giúp lễ cho một số em Thiếu Nhi. Đây là lần đầu tiên cộng đoàn Việt Nam tại đây được có các em giúp lễ. Vì thế, các ông bà cùng phụ huynh rất phấn khởi, mong các em được lớn lên không những nhờ những sinh hoạt và truyền thống tốt đẹp của dân Việt, mà còn được trưởng thành hơn về Đức tin.

Tu xá Đức Mẹ Dâng Mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *