Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > He saw they… – Suy niệm song ngữ theo The WAU, ngày 5.1.2022 0

He saw they… – Suy niệm song ngữ theo The WAU, ngày 5.1.2022 0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January, 2022

Wednesday January 5.2022
Meditation: Mark 6, 45-52

He saw that they were tossed about while rowing, for the wind was against them (Mark 6: 48)

Every sailor knows that sailing with the wind is easy and going against it is hard. In fact, it’s nearly impossible to reach a destination by sailing directly into the wind. The boat stalls and is said to be “in irons.” Experienced fishermen know to “tack,” directing the boat at an angle and zigzagging back and forth toward their target. But neither tacking nor rowing could help the disciples in today’s Gospel. The wind was just too strong.

Tempers might have flared aboard the boat as the disciples tried unsuccessfully to reach shore. Perhaps they blamed each other for the unfortunate voyage. Their strength and strategies exhausted, they might have resigned themselves to drifting until morning. But Jesus saw their plight. Though it was pitch-dark, Jesus saw them. Though they were far out at sea, obscured by choppy waves, Jesus saw them. He saw them and he came to their aid. And when he saw how frightened they were, he reassured them by saying, “Take courage, it is I, do not be afraid” (Mark 6:50).

Like the disciples, sometimes we feel tossed about and vulnerable. We might feel stuck, as if we can’t make any headway against forces stronger than we are. In these moments, we may wonder if God knows or cares about our situation. But today’s passage assures us that Jesus sees and Jesus cares. We are never too far off, never outside the Lord’s sight, never beyond the reach of his love. Just as Jesus saw the disciples from afar, he sees our struggles and the forces that harass us. And he comes to us and reminds us, “It is I.”

Today Jesus wants to be close to you. He wants to enter your “boat” and bring peace to your heart. Just as he revealed himself as Lord over the wind and waves, he wants to remind you that he is the powerful I AM. He sees you, he loves you, and he is interceding for you right now. He can—and will—help you with anything that you face today. He will join you in your troubles and give you strength and hope.

“Take courage,” he says, “it is I” (Mark 6:50).

“Be near me, Lord Jesus. Calm the winds about me.”

Thứ Tư ngày 5.1.2022
Suy niệm: Mc 6, 45-52

Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược (Mc 6, 48)

Mọi thủy thủ đều biết rằng thuận buồm xuôi gió thì dễ còn ngược lại thì khó. Trên thực tế, gần như không thể đến đích bằng cách chèo thuyền trực tiếp theo chiều gió. Thuyền bị tròng trành và được cho là “dậm chân tại chỗ”. Những ngư dân có kinh nghiệm đều biết cách “thay đổi” hướng thuyền theo một góc độ và ngoằn ngoèo qua lại tiến về phía mục tiêu của họ. Nhưng cả việc lèo lái hay chèo thuyền đều không thể giúp ích cho các môn đệ trong Tin mừng hôm nay. Vì gió quá mạnh.

Những cơn nóng giận có thể bùng lên trên thuyền khi các môn đệ cố gắng vào bờ không thành công. Có lẽ họ đã đổ lỗi cho nhau về chuyến đi không may này. Sức lực và chiến lược của họ cạn kiệt, họ có thể đã cam chịu trôi dạt cho đến sáng. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy cảnh ngộ của họ. Dù trời tối đen như mực, Chúa Giêsu vẫn nhìn thấy họ. Mặc dù họ ở ngoài khơi xa, bị che khuất bởi những cơn sóng dữ dội, nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy họ. Ngài đã nhìn thấy họ và Ngài đã đến giúp đỡ họ. Và khi thấy họ sợ hãi, Ngài trấn an họ bằng cách nói: “Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6, 50).

Giống như các môn đệ, đôi khi chúng ta cảm thấy khó chịu và dễ bị tổn thương. Chúng ta có thể cảm thấy bế tắc, như thể chúng ta không thể đạt được bất kỳ bước tiến nào trước các lực lượng mạnh hơn chúng ta. Trong những khoảnh khắc này, chúng ta có thể tự hỏi liệu Thiên Chúa có biết hoặc quan tâm đến hoàn cảnh của chúng ta hay không. Nhưng đoạn văn hôm nay bảo đảm với chúng ta rằng Chúa Giêsu nhìn thấy và Chúa Giêsu quan tâm. Chúng ta không bao giờ đi quá xa, không bao giờ ở ngoài tầm nhìn của Chúa, không bao giờ vượt quá tầm của tình yêu của Ngài. Cũng như Chúa Giêsu nhìn thấy các môn đệ từ xa, Ngài thấy những cuộc đấu tranh của chúng ta và những thế lực quấy nhiễu chúng ta. Và Ngài đến với chúng ta và nhắc nhở chúng ta, “Chính Thầy đây”.

Hôm nay Chúa Giêsu muốn ở gần bạn. Ngài muốn bước vào “con thuyền” của bạn và mang lại bình an cho tâm hồn bạn. Cũng giống như việc Ngài mặc khải mình là Chúa tể của sóng gió, Ngài muốn nhắc nhở bạn rằng Ngài là Đấng quyền năng của TÔI. Ngài nhìn thấy bạn, Ngài yêu bạn, và Ngài đang cầu bầu cho bạn ngay bây giờ. Ngài có thể – và sẽ – giúp bạn bất cứ điều gì mà bạn phải đối mặt hôm nay. Ngài sẽ cùng bạn vượt qua những rắc rối và tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho bạn.

Ngài nói “Cứ yên tâm, chính Thầy đây” (Mc 6, 50).

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ở bên con. Xin làm dịu những cơn gió xung quanh con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *