Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Great is the generosity you showed me today – Suy niệm theo The WAU ngày 21.01.2022

Great is the generosity you showed me today – Suy niệm theo The WAU ngày 21.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Friday January 21th 2022
Meditation: 1Samuel 24, 3-21

Great is the generosity you showed me today (1Samuel 24,19)

David is a wonderful example of the virtue of forbearance. Just look at the way he responds to Saul’s jealousy and desire to kill him. Saul relentlessly pursues David, even though he has never been disloyal or questioned Saul’s right to rule. When Saul unwittingly stumbles into the cave where David and his men are hiding, no one would have faulted David for taking vengeance on Saul for all he had done to him. Instead, he lets Saul escape unharmed.

The generosity of David’s forbearance has an immediate effect on King Saul: he admits to treating David badly, calls off the pursuit, and gets David to promise mercy to his descendants.

David’s actions mirror the forbearance of God, who is patient and slow to anger, like the father in the parable of the prodigal son (Luke 15:11-32). Instead of punishing us swiftly, God gives us room to experience the consequences of our choices and feel remorse for our sins. He scans the road, eagerly awaiting our return. Perhaps he muses about the ways we will grow from these difficult experiences.

David shows us that it is better to restrain our anger than to act on it. Exercising forbearance opens up space for God to work in us, and in the other person, to bring to birth something new.

For example, maybe you become angry one day as you think about the fact that your adult children haven’t called you lately. Rather than letting that anger build and continue to darken your thoughts, ask the Holy Spirit to give you his peace. Then at some later point, you can bring up the issue with them and ask if they’re doing okay. Maybe they are coping with a lot of stress at work or are struggling with a health issue. By forbearing, you may just end up having an important conversation that wouldn’t have happened otherwise.

Next time you are wronged, take a deep breath. Call on God’s mercy for you and for the one who has hurt you. Remember, forbearance is a virtue that opens up the opportunity for you and the people around you to grow.

“Father, give me a heart full of forbearance toward those who wrong me.”

Thứ Sáu ngày 21.01.2022
Suy niệm: 1Sm 24, 3-21

Hôm nay con đã tỏ ra là con làm điều tốt cho cha (1Sm 24,19)

Đavít là một tấm gương tuyệt vời về đức tính kiên nhẫn. Chỉ cần nhìn vào cách anh ta đáp lại sự ghen tị của vua Saun và mong muốn giết anh ta. Saun không ngừng rượt đuổi Đavít, mặc dù anh ta chưa bao giờ bất trung hoặc nghi ngờ quyền cai trị của Saun. Khi Saun tình cờ đi vào hang động nơi Đavít và người của anh đang ẩn náu, không ai có thể trách Đavít đã báo thù Saun về tất cả những gì ông đã làm với anh. Thay vào đó, anh để Saul trốn thoát mà không hề bị thương tích gì.

Lòng khoan dung độ lượng của Đavít có tác dụng ngay lập tức đối với Vua Saun: ông thừa nhận đã đối xử tệ với Đavít, hủy bỏ cuộc truy đuổi và xin Đavít hứa thương xót cho con cháu của ông.

Hành động của Đavít phản ánh sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Đấng kiên nhẫn và chậm nổi giận, giống như người cha trong dụ ngôn về đứa con hoang đàng (Lc 15,11-32). Thay vì trừng phạt chúng ta một cách chóng vánh, Thiên Chúa  cho chúng ta có thời gian để trải nghiệm hậu quả của những lựa chọn của mình và cảm thấy hối hận về tội lỗi của mình. Ngài dò đường, háo hức chờ đợi sự trở lại của chúng ta. Có lẽ Ngài trầm ngâm về những cách chúng ta sẽ trưởng thành từ những trải nghiệm khó khăn này.

Đavít cho chúng ta thấy rằng tốt hơn là kiềm chế cơn tức giận của mình hơn là hành động theo nó. Thực hành tính kiên nhẫn sẽ mở ra không gian để Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta, và trong người khác, để sinh ra một điều gì đó mới mẻ.

Ví dụ, có thể một ngày bạn trở nên tức giận khi nghĩ về việc những đứa con trưởng thành của bạn gần đây không gọi cho bạn. Thay vì để sự tức giận tích tụ và tiếp tục làm suy nghĩ đen tối của bạn, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn sự bình an của Ngài. Sau đó, vào một thời điểm nào đó, bạn có thể đưa ra vấn đề với họ và hỏi xem họ có ổn không. Có thể họ đang phải đương đầu với nhiều căng thẳng trong công việc hoặc đang phải vật lộn với một vấn đề sức khỏe. Bằng tính kiên nhẫn, bạn có thể kết thúc một cuộc trò chuyện quan trọng mà lẽ ra sẽ không xảy ra theo một cách nào đó.

Lần tới khi bạn có vấn đề, hãy hít thở sâu. Cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa cho bạn và cho người đã làm tổn thương bạn. Hãy nhớ rằng, đức tính kiên nhẫn là một đức tính mở ra cơ hội phát triển cho bạn và những người xung quanh.

Lạy Cha, xin Cha ban cho con một trái tim tràn đầy sự kiên nhẫn đối với những người đã làm sai trái với con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *