Home > St. Catherine of Siena Child Care > CÁC CHÁU CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA HÀI ĐỒNG

CÁC CHÁU CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA HÀI ĐỒNG

Song song với việc chăm sóc và giáo dục các cháu, nhà trẻ St. Catherine of Siena của các sơ Đaminh, Barling, còn hướng các cháu đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, để xin Chúa hướng dẫn các em. Vì khi các cháu có Chúa các cháu sẽ có tất cả. 

Xin Chúa Hài Đồng cùng đồng hành với các cháu để các cháu càng lớn càng ngoan ngoãn và khôn ngoan. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *