Home > NEWS > Community > Merry Christmas and Happy New Year!

Merry Christmas and Happy New Year!

Merry Christmas and Happy New Year!

[embed-google-photos-album link=”https://photos.app.goo.gl/qTKZRnPtCFtFAYJw5″]

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga 1, 14)

And the Word became flesh and made his dwelling among us,
and we saw his glory, the glory as of the Father’s only-begotten Son,
full of grace and truth (Jn 1:14).

Nguyện chúc mọi người
một MÙA GIÁNG SINH An Bình – Thánh Đức
và Một NĂM MỚI nhiều Hy Vọng và Ân Sủng của Chúa.

Wishing you a Christmas Season filled with Joy, Peace and Love
and a New Year with an abundance of God’s graces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *