Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > I give him to the Lord – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 22.12.2021

I give him to the Lord – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 22.12.2021

 

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – December, 2021

Tôi cầu nguyện để có đứa bé này… Giờ đây, đến lượt tôi, dâng hiến nó cho Chúa (1Sm 1, 27-28)

Thật dễ dàng biết bao khi để những hoàn cảnh khó khăn hoặc bất ngờ làm chúng ta mất tập trung hoặc chệch hướng trong việc đi theo Chúa! Một lời nói cay nghiệt đẩy chúng ta vào con đường tự ti, hoặc tình huống kém hoàn hảo đó khiến chúng ta sợ hãi người mình yêu sẽ xoay sở như thế nào. Nhưng qua gương của bà Anna, chúng ta có thể học cách tập trung vào sự hiện diện của Thiên Chúa và sự trung tín của Ngài giữa những thăng trầm của cuộc sống.

Bà Anna đã dành khoảng từ hai đến ba năm để chuẩn bị cho thời điểm bà sẽ dâng con trai mình, Samuel, trở lại với Chúa. Ngày cuối cùng cũng đến khi Samuel cai sữa và bà Anna có thể thực hiện lời hứa với Thiên Chúa. Với lòng biết ơn về sự tốt lành của Thiên Chúa đối với bà, bà Anna đã đưa con đến nơi mà bà đã cầu nguyện cho một đứa trẻ lần đầu tiên và để con lại với tư tế Êli.

Bây giờ Samuel thuộc về Chúa. Giờ đây, Êli phải huấn luyện anh để phụng sự Thiên Chúa và toàn thể dân Israel. Nhưng có vẻ gì là lạ khi bà Anna giao con trai của mình cho chính người đã buộc tội bà ba năm trước vì say rượu khi bà trút hết tâm sự của mình để cầu nguyện? Chẳng phải bà nên quở trách Êli vì lời buộc tội sai lầm của ông ấy sao? Nhưng thay vì để quá khứ đánh lạc hướng, bà Anna tập trung vào việc thực hiện lời hứa của mình với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã trung thành với bà. Bà Anna tiếp tục có thêm năm người con, trong khi Samuel lớn lên mạnh mẽ trong Thần Khí của Thiên Chúa.

Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến Lễ Giáng sinh, và bạn có thể bị phân tâm bởi bất kỳ tình huống nào kém hoàn hảo. Hãy dành một chút thời gian để ghi nhận chúng khi bạn cầu nguyện, nhưng hãy cố gắng tập trung vào Chúa. Ngài sẽ đến với tư cách là một đứa trẻ sơ sinh, một ngày nào đó sẽ hiến dâng cuộc đời của mình cho bạn chỉ để bạn có thể sống với Ngài mãi mãi. Hãy tập trung vào Đấng hiện diện trong máng cỏ và trong tâm hồn bạn. Sau đó, khi bạn làm việc với bất kỳ sự phân tâm hoặc tình huống khó chịu nào mà bạn đang gặp phải, hãy bắt chước bà Anna. Hãy cố gắng để mắt đến Chúa và sự tốt lành của Ngài đối với bạn. Hãy tin tưởng rằng khi bạn làm vậy, lòng tốt đó sẽ tỏa sáng trong bạn.

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, bất kể điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của con trong tuần này, xin hãy giúp con tập trung vào Chúa.

***

DAILY MEDITATION: 1 SAMUEL 1:24-28

I prayed for this child. . . . Now I, in turn, give him to the Lord. (1 Samuel 1:27, 28)

How easy it is to let difficult or unexpected circumstances distract or derail us from following the Lord! A harsh word sets us on a path of self-pity, or that less-than-perfect situation causes us to fear how someone we love will manage. But through Hannah’s example, we can learn to focus on God’s presence and his faithfulness in the midst of life’s ups and downs.

Hannah had spent somewhere between two and three years preparing for the moment when she would offer her son, Samuel, back to the Lord. The day had finally arrived when Samuel was weaned and Hannah could fulfill the promise she had made to God. With grateful acknowledgment of God’s goodness toward her, Hannah brought him to the place where she had first prayed for a child and left him with Eli, the priest.

Samuel belonged to the Lord now. It was now up to Eli to train him to serve God and the whole people of Israel. But doesn’t it seem strange that Hannah entrusted her son to the same person who had accused her three years prior of being drunk as she poured out her heart in prayer? Shouldn’t she rather have rebuked Eli for his false accusation? But rather than getting sidetracked by the past, Hannah focused instead on fulfilling her promise to God. And God was faithful to her. Hannah went on to have five more children, while Samuel grew up strong in the Spirit of God.

Christmas is less than three days away, and you may be distracted by any number of less-than-perfect circumstances. Take a moment to acknowledge them as you pray, but try to keep your focus on the Lord. He is coming as a newborn child who will one day offer his life for you just so you can live with him forever. Focus on the One who is present in the manger and in your heart. Then, as you work through whatever distractions or unpleasant situations you are facing, imitate Hannah. Try to keep your eyes on the Lord and his goodness to you. Trust that as you do, that goodness will shine through you.

“Jesus, Son of God, no matter what is happening in my life this week, help me to stay focused on you.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *