Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January, 2022

Thursday January 6.2022
Meditation: 1John 4:19 – 5:4

His commandments are not burdensome (1 John 5:3)

You’ve probably heard stories about mothers and fathers who have made heroic sacrifices on behalf of their children. Some are well-known, like St. Gianna Molla, who declined cancer treatment to preserve the life of her unborn baby. Many more are hidden, like the weary parent who gets out of bed to soothe a fretful child. You have probably been the beneficiary of such sacrifices; perhaps you’ve made them yourself.

Why would we make such sacrifices? Love. It’s love that makes them easier and the alternative almost unthinkable. When we gaze upon the face of someone we love and see their pain or vulnerability, sacrifice becomes not a burdensome duty but a personal gift. Our hearts are moved, and the burden dissolves.

This principle works beyond our immediate circle of loved ones. If human love can inspire us to give of ourselves in this way, how much more will God’s love poured into our hearts expand to people beyond our family and friends! John tells us, “We love God because he first loved us” (1 John 4:19). God’s love not only inspires us to love him; it enables us to see everyone with the love he has for them and moves us to love them as he does.

So when you are called to make a personal sacrifice for the sake of someone else—especially if you start to wonder whether you can find enough love within yourself to do it—keep this principle in mind. You might be called to do something dramatic, but more often it’s something ordinary: hanging back and letting a more reticent person answer first or accompanying a neighbor to a medical appointment. But whatever it is, the task can become lighter as you see Christ in the other person and love them as he loves them. Look to Jesus and see his love for the people you are called to serve. The burden that comes from feeling like you “should” do something will fade, and you will be more able to freely love them as he does.

God loves the people around us more than we could ever love them. Let that love give you the strength to respond generously to the needs all around you.

“Jesus, let your love flow through me and out to others.”

Các điều răn của Người có nặng nề gì đâu (1Ga 5, 3)

Có thể bạn đã nghe những câu chuyện về những người cha người mẹ đã hy sinh anh dũng thay cho con cái của họ. Một số người nổi tiếng, như thánh nữ  Gianna Molla, người đã từ chối điều trị ung thư để bảo toàn mạng sống cho thai nhi. Nhiều cha mẹ khác không được nhắc đến, như cha mẹ mệt mỏi bước ra khỏi giường để xoa dịu một đứa trẻ đang cáu kỉnh. Bạn có thể đã là người thụ hưởng của những hy sinh như vậy; hay có lẽ bạn đã làm điều đó.

Tại sao chúng ta phải hy sinh như vậy? Vì tình yêu. Chính tình yêu đã khiến chúng trở nên dễ dàng hơn và là giải pháp thay thế gần như không thể tưởng tượng được. Khi chúng ta nhìn vào khuôn mặt của người mà chúng ta yêu thương và nhìn thấy nỗi đau hoặc sự tổn thương của họ, hy sinh không phải là một nghĩa vụ nặng nề mà là một món quà cá vị. Trái tim chúng ta cảm động, và gánh nặng tan biến.

Nguyên tắc này hoạt động còn vượt khỏi vòng những người thân yêu trực tiếp của chúng ta. Nếu tình yêu thương của con người có thể thôi thúc chúng ta hiến thân theo cách này, thì tình yêu thương của Thiên Chúa tràn vào trái tim chúng ta sẽ mở rộng ra cho những người ngoài gia đình và bạn bè của chúng ta biết bao nhiêu! Gioan nói với chúng ta: “Chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4, 19). Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ thôi thúc chúng ta yêu mến Ngài; nó cho phép chúng ta nhìn thấy mọi người với tình yêu mà Ngài dành cho họ và thúc đẩy chúng ta yêu thương họ như Ngài.

Vì vậy, khi bạn được kêu gọi hy sinh cá nhân vì lợi ích của người khác – đặc biệt nếu bạn bắt đầu tự hỏi liệu bạn có thể tìm thấy đủ tình yêu trong mình để làm điều đó hay không – hãy ghi nhớ nguyên tắc này. Bạn có thể được kêu gọi làm một điều gì đó kịch tính, nhưng thường thì đó là một việc bình thường: dừng lại và để một người thầm lặng hơn trả lời trước hoặc đi cùng một người hàng xóm đến một cuộc hẹn khám bệnh. Nhưng bất kể là gì, nhiệm vụ có thể trở nên nhẹ nhàng hơn khi bạn nhìn thấy Đức Kitô trong người kia và yêu thương họ như Ngài yêu họ. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu và thấy tình yêu của Ngài dành cho những người mà bạn được kêu gọi để phục vụ. Gánh nặng xuất phát từ cảm giác bạn “phải” làm điều gì đó sẽ tan biến và bạn sẽ có thể thoải mái yêu thương họ hơn như Ngài đã yêu.

Chúa yêu thương những người xung quanh chúng ta hơn những gì chúng ta có thể yêu thương họ. Hãy để tình yêu đó cho bạn sức mạnh để đáp ứng một cách quảng đại những nhu cầu xung quanh bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho tình yêu của Chúa thông qua con và đến với những người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *