Home > PRAYERS > Suy niệm ngày thường > Herod was the one who had John arrested – Suy niệm theo The WAU ngày 4.02.2022

Herod was the one who had John arrested – Suy niệm theo The WAU ngày 4.02.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Friday February 4th 2022
Meditation: Mark 6, 14-29

Herod was the one who had John arrested. (Mark 6:17)

Alex Honnold is known for his daring climb—without a rope—up the treacherous El Capitan wall in Yosemite National Park. One wrong step, and he would have plunged thousands of feet to his death. But Honnold seemed to know how to control his fear so that he could successfully achieve his goal.

Today’s Gospel reading points us to an even more admirable kind of courage. John the Baptist spent his life preparing people for the coming of the Lord. He called out the people’s sins, chastised the religious leaders, and refused to stay silent about Herod’s adultery. This last confrontation cost him his life, and yet he remained steadfast to the end.

It can be tempting to look at great saints like John the Baptist and assume that they never struggled with fear. But realistically, that is unlikely. He knew that his words and lifestyle would stir up controversy and opposition and could land him in prison or worse. But he continued with his mission nonetheless, and that is what makes him such a great hero.

Though we aren’t called to be prophets in the wilderness like John, we all have moments when we need to be courageous. There may be situations in which we have to choose honesty and integrity when it would be easier to hide the truth or just tell a lie. Or speak up when a work colleague is being treated unfairly. Or counsel a friend with compassion if we see that person going down an unhealthy path.

Situations like these can be challenging. But even as you acknowledge your fears, don’t let your emotions paralyze you. The next time you feel afraid, take a deep breath, say a quick prayer, and then do what you need to do. Even one small step in the right direction will give you the courage to keep moving forward. And while you might still feel afraid, you can count on the Lord to help you act courageously. In the end, that’s what matters the most.

God needs courageous disciples in the world today. May we face our fears by trusting in his grace and wisdom!

“Lord, help me to have courage today to face whatever situations lie ahead.”

Thứ Sáu ngày 4.02.2022
Suy niệm: Mc 6, 14-29

Vua Hêrôđê là người đã bắt Gioan (Mc 6,17)

 Alex Honnold được biết đến với hành động leo trèo táo bạo của mình – không cần dây – lên bức tường El Capitan nguy hiểm trong Công viên Quốc gia Yosemite. Chỉ một bước sai lầm thì anh ta sẽ phải lao xuống hàng nghìn mét cho đến chết. Nhưng dường như Honnold đã biết cách kiểm soát nỗi sợ hãi để có thể đạt được mục tiêu một cách thành công.

Bài đọc Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một loại can đảm còn đáng khâm phục hơn. Gioan Tẩy Giả đã dành cả cuộc đời của mình để chuẩn bị mọi người cho ngày Chúa đến. Ông đã vạch trần tội lỗi của dân chúng, trừng phạt các nhà lãnh đạo tôn giáo và từ chối im lặng về tội ngoại tình của Hêrôđê. Cuộc đối đầu cuối cùng này đã khiến ông phải trả giá bằng mạng sống, nhưng ông vẫn kiên định đến cùng.

Có thể bị cám dỗ khi nhìn vào những vị thánh vĩ đại như Gioan Tẩy Giả và cho rằng họ không bao giờ phải vật lộn với nỗi sợ hãi. Nhưng trên thực tế, điều đó khó xảy ra. Ông biết rằng lời nói và lối sống của mình sẽ gây ra tranh cãi và chống đối và có thể khiến ông ta phải ngồi tù hoặc tệ hơn. Nhưng dù sao thì ông ấy vẫn tiếp tục với sứ mệnh của mình, và đó là điều khiến ông ấy trở thành một anh hùng vĩ đại.

Mặc dù chúng ta không được kêu gọi trở thành những nhà tiên tri trong đồng vắng như Gioan, nhưng tất cả chúng ta đều có những thời điểm mà chúng ta cần phải can đảm. Có thể có những tình huống mà chúng ta phải lựa chọn sự trung thực và ngay thẳng khi che giấu sự thật hoặc chỉ nói dối sẽ dễ dàng hơn. Hoặc lên tiếng khi đồng nghiệp đang làm việc bị đối xử bất công. Hoặc khuyên nhủ một người bạn với lòng trắc ẩn nếu chúng ta thấy người đó đi vào con đường sai trái.

Những tình huống như thế này có thể là một thách thức. Nhưng ngay cả khi bạn thừa nhận nỗi sợ hãi của mình, đừng để cảm xúc làm tê liệt bạn. Lần tới khi bạn cảm thấy sợ hãi, hãy hít thở sâu, nói một lời cầu nguyện nhanh chóng và sau đó làm những gì bạn cần làm. Ngay cả một bước nhỏ đi đúng hướng cũng sẽ cho bạn dũng khí để tiếp tục tiến về phía trước. Và trong khi bạn vẫn có thể cảm thấy sợ hãi, bạn có thể tin tưởng vào Chúa sẽ giúp bạn hành động một cách can đảm. Cuối cùng, đó là điều quan trọng nhất.

Thiên Chúa cần những môn đệ can đảm trong thế giới ngày nay. Mong rằng chúng ta có thể đối mặt với nỗi sợ hãi của mình bằng cách tin tưởng vào ân sủng và sự khôn ngoan của Ngài!

Lạy Chúa, xin giúp con có đủ can đảm ngày hôm nay để đối mặt với mọi tình huống phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *