Home > Uncategorized > Do you not care? – Suy niệm theo The WAU ngày 29.01.2022

Do you not care? – Suy niệm theo The WAU ngày 29.01.2022

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January 2022

Saturday January 29th 2022
Meditation: Mark 4, 35-41

Do you not care? (Mc 4: 38)

Doesn’t it seem a little unfair that Jesus would chastise his disciples for their lack of faith during a storm? Does having faith mean we shouldn’t worry about dangerous weather? Should we just do nothing when the “storms” of our lives—a serious illness, a financial shortfall, a rebellious child—are battering us?

The quick answer is no.

Jesus doesn’t want us to be indifferent about our problems. Just the opposite is true. The disciples probably adjusted sails, bailed out water, and did everything they could to keep the boat afloat. Jesus loves to see us working diligently to address our problems. And he understands our frustrations when obstacles seem hard to overcome.

But then the disciples panicked and woke up Jesus and accused him of not caring about them. Judging from Jesus’ rebuke, we can imagine that the disciples had stopped trying and wanted Jesus to bail them out. They lost their faith that, with him in the boat, they would be able to handle the storm.

Jesus wants us to find a balanced approach to our challenges: a combination of working hard and praying hard. We should make every effort to tackle our difficulties, all while praying for strength to persevere and asking God to help us. He wants us to be humble enough to know we need him but confident enough to keep trying to work with him.

Jesus could have prevented the storm from happening, but he didn’t. He could have calmed the waves at the first sign of trouble, but he let the storm continue to build. This story is a good example of how he doesn’t always protect us from the difficulties of life. Sometimes he uses them for our greater good. They can make us wiser, more compassionate, and more aware of his love and presence. So keep doing your part, and Jesus will do his. And never forget that he cares so much that he’s right there in the boat with you!

“Jesus, help me to use the storms of life as a chance to grow closer to you.”

Thứ Sáu ngày 29.01.2022
Suy niệm: Mc 4, 35-41

Thầy chẳng lo gì sao? (Mc 4,38)

Chẳng phải có vẻ hơi bất công khi Chúa Giêsu sẽ trừng phạt các môn đệ vì sự thiếu đức tin của họ trong một cơn bão đó sao? Có đức tin có nghĩa là chúng ta không cần lo lắng về thời tiết nguy hiểm không? Chúng ta có nên không làm gì khi những “cơn bão” trong cuộc đời – một căn bệnh hiểm nghèo, thiếu hụt tài chính, một đứa trẻ nổi loạn – đang vùi dập chúng ta không?

Câu trả lời nhanh chóng là không.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta thờ ơ với các vấn đề của mình. Điều ngược lại là đúng. Các môn đệ có lẽ đã điều chỉnh buồm, tránh nước và làm mọi cách để giữ cho thuyền nổi. Chúa Giêsu thích thấy chúng ta làm việc siêng năng để giải quyết các vấn đề của mình. Và anh ấy hiểu nỗi thất vọng của chúng ta khi những chướng ngại vật dường như khó vượt qua.

Nhưng rồi các môn đệ đã hoảng sợ đánh thức Chúa Giêsu và buộc tội Ngài không quan tâm đến họ. Xét về lời khiển trách của Chúa Giêsu, chúng ta có thể tưởng tượng rằng các môn đệ đã ngừng cố gắng và muốn Chúa Giêsu cứu vớt họ. Họ mất niềm tin rằng, có Ngài ở chèo thuyền, họ sẽ có thể vượt qua sóng gió.

Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm ra cách tiếp cận cân bằng đối với những thử thách của mình: kết hợp giữa làm việc siêng năng và chăm chỉ cầu nguyện. Chúng ta nên cố gắng hết sức để giải quyết những khó khăn của mình, đồng thời cầu nguyện để có thêm sức mạnh để kiên trì và cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta. Ngài muốn chúng ta đủ khiêm tốn để biết chúng ta cần Ngài nhưng đủ tự tin để tiếp tục cố gắng làm việc với Ngài.

Chúa Giêsu có thể ngăn cơn bão xảy ra, nhưng ngài đã không làm thế. Ngài có thể đã làm dịu những con sóng khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên, nhưng Ngài đã để cơn bão tiếp tục nổi lên. Câu chuyện này là một ví dụ điển hình về việc không phải lúc nào Ngài cũng bảo vệ chúng ta khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi Ngài sử dụng chúng vì lợi ích lớn hơn của chúng ta. Chúng có thể khiến chúng ta khôn ngoan hơn, nhận hậu hơn, và nhận thức rõ hơn về tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Vì vậy, hãy tiếp tục làm phần việc của bạn, và Chúa Giêsu sẽ làm phần việc của mình. Và đừng bao giờ quên rằng Ngài rất quan tâm đến mức Ngài đang ở ngay trên thuyền với bạn!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sử dụng những giông tố của cuộc đời như một cơ hội để đến gần với Chúa hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *